Traxxas 5385  Gear set, 2-speed standard ratio .................
Traxxas 5385  Gear set, 2-speed standard ratio .................

Traxxas 5385 Gear set, 2-speed standard ratio .................

Regular price $12.50 $12.50 Sale

Gear set, 2-speed standard ratio (2nd speed gear 39T, 13T-17T input gears,  hardware) Traxxas 5385